รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​พม. จับมือ ดศ. ร่วมบูรณาการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายประสบปัญหาทางสังคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con