รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี แนะไทยดึงศักยภาพ ปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เน้น “รวมไทยสร้างชาติ” ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con