รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“อนุชา” ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC คาดปี 63 จะสามารถรับรองมาตรฐานฯ จำนวน 455 ศูนย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con