รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยพระที่ผิดพระธรรมวินัย โดยเฉพาะพระที่ถูกจับต้องลาสิกขาบท จะกลับมาห่มผ้าเหลืองใหม่ ต้องผ่านกระบวนการบรรพชาอุปสมบท

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con