รัฐบาลไทย-นายกรัฐมนตรีเผยความสำเร็จของรัฐบาล มาจากควาร่วมมือของคนไทยทุกภาคส่วน พร้อมชี้แจงต่างชาติเข้าใจคำสั่งคําสั่ง คสช. ประเด็นเหมืองแร่อัครา คำนึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con