รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลยึดมั่นคำสัตย์ปฏิญาณทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เคารพกระบวนการรัฐสภา พร้อมทำงานเพื่อคนไทยทั้ง 66 ล้านคน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con