รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีสั่งเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย มั่นใจสาธารณสุขไทยสามารถรองรับได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con