รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลเผยกองทัพเรือเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมธิการฯ ยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงประชาชนในการบริหารประเทศทั้งเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con