รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-การวัดไข้ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผาก ที่มีตามอาคารหรือสถานที่ต่างๆ มีความแม่นยำหรือข้อจำกัดในการใช้อย่างไรบ้าง ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con