รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเปิดงานเกษตรสร้างชาติฯ ย้ำเกษตรกรปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง ปลูกพืชสอดคล้องกับพื้นที่และน้ำ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่ามวลรวมการเกษตรให้สูงขึ้น

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con