รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide : H2O2) สามารถทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้หรือไม่ ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con