รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบ สทนช.จัดทำแผนแนวทางใหม่แก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งทั้งระบบของประเทศอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con