รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี แจงไม่ห้ามชุมนุม ถือเป็นวิถีปกติตามระบอบประชาธิปไตย ยืนยันพร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con