รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"อนุชา" ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน หวังให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นกลไกสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con