รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีกดปุ่มเปิดด่านมอเตอร์เวย์ พัทยา – มาบตาพุด ส่งเสริมศักยภาพขยายการค้า การลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con