รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีอนุชา ชื่นชมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หวังให้พัฒนาต่อยอดสร้างความสงบแก่สังคม สร้างความสุขให้ประชาชนยิ่งขึ้นไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con