รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-มท. ประกาศผลการคัดเลือก “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562 ยกย่องจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสำเร็จระดับชาติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con