รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี เปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2563 ส่งเสริมสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con