รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค. ยืนยัน ทุกโรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่ ASQ ได้รับการตรวจสอบจาก สธ.-ฝ่ายความมั่นคงอย่างเข้มงวด มีมาตรฐานสูง ประชาชนตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ASQ ได้ที่ www.hsscovid.com

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con