รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ฯ ผู้ตรวจราชการ MDES ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เรื่อง “ความมั่นคงใหม่ในยุคหลัง COVID-19”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con