รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สคร. เร่งติดตามงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID - 19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con