รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ขยายถึง 31 มี.ค. 65

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con