รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการ ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามกระบวนการรัฐสภา ไม่ห้ามการชุมนุม ขอทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมาย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con