รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่​ จ.แพร่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con