รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สธ.ให้สถานพยาบาลพื้นที่เสี่ยง ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con