รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ก.อุตสาหกรรม บูรณาการร่วม ก.ยุติธรรม จัดกิจกรรม “ผูกพันรัก ทักษะอาชีพ สร้างงาน เสริมรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน” ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจากวิกฤตโควิด 19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con