รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วว. จับมือ 4 หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของไทยก้าวสู่ระดับสากล เพิ่มมูลค่าสินค้าในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con