รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตรฯ ย้ำสนับสนุนการฝึกซ้อมนักกีฬาเตรียมการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการผ่อนปรนของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con