รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กสร. ผนึกกำลังยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหา การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นในปี 2025

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con