รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียืนยัน ความยุติธรรมต้องมีในสังคมไทย โดยต้องไม่แบ่งชนชั้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con