รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมเจ้าท่า และ สวทช. ผนึกองค์กรเอกชนชั้นนำ บ้านปูเน็กซ์ และ สกุลฎ์ซี ร่วมลงนามพัฒนาและผลิตเรือท่องเที่ยวไฟฟ้าลำแรกในประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานการผลิตเรือไฟฟ้า พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกร

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con