รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เสนอไทยพลิกโฉมสู่นิวนอร์มัลด้วยการวิจัยขั้นแนวหน้า ถึงเวลานักวิจัยรุ่นใหม่ถอดหมวกรวมตัวพัฒนาประเทศ “สุวิทย์” พร้อมหนุนปลดล็อกอุปสรรคขัดการสร้างอนาคต - มอบ สอวช. แม่งานนำกำลังคนหัวก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con