รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงมหาดไทยเผยพี่น้องประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองทำกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con