รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียินดีร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con