รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยืนยัน “โครงการกำลังใจ จากงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ” ดำเนินการอย่างรัดกุม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con