รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในจ. ระยอง จากกรณีทหารอียิปต์ ยืนยันไทยมีทรัพยากรเพียงพอและศักยภาพด้านสาธารณสุขสามารถดูแลคนไทยได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con