รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. ตอบคำถามเพื่อชี้แจง ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอนำไปเป็นบทเรียนปรับปรุงการดำเนินงาน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con