รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ที่ขอให้กรมการศาสนาอนุญาตให้ก่อตั้งองค์กรศาสนานิกายโปเตสแตนท์ เพนเทคอสต์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con