รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ฐานะการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS) ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con