รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-EXIM BANK ร่วมกับไอซีบีซี สนับสนุนกลุ่มบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น ลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 50 เมกะวัตต์ในเวียดนาม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con