รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมควบคุมโรค เผยผลตรวจเด็กชาวมาเลเซีย ไม่พบเชื้อโควิด 19 ภายหลังเดินทางออกจากไทย พร้อมชื่นชมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทำให้การตรวจสอบติดตามและสอบสวนโรครวดเร็ว [กระทรวงสาธารณสุข]

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con