รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ติวเข้มงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con