รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. เผย โครงการ Medical and Wellness Tourism นำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลเอกชน ยืนยัน การรักษาสามารถกำกับและควบคุมได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con