รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองปลัดวธ.เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "การบริหาร การปรับตัว (New Normal) ด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อการเผชิญสถานการณ์โควิด-๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพ"

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con