รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-หากไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ในช่วงการทดลองเรียนทางไกล จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con