รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศคลายล็อกให้แก่กลุ่มผู้โดยสารประเภทใดบ้าง ที่สามารถเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 ??

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con