รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีชี้แจงการก่อหนี้และการใช้งบประมาณสอดคล้องกับสถานการณ์ เน้นงบประมาณเพื่อประชาชน ยืนยันการใช้เงินต้องโปร่งใสแม้ในช่วงจำเป็นเร่งด่วน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con