รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษก ศบค. เผยร่างข้อปฏิบัติ Medical and Wellness Program มี 3 ระยะและ ขณะนี้มี 57 โรงพยาบาลเอกชนที่สมัครเป็นสถานกักกัน/โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) แล้ว

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con