รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-วธ. นำเทียนพรรษาไปถวาย 10 วัดในกรุงเทพฯ สืบสานประเพณีอันดีงาม พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con