รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการแบบ New Normal วางมาตรการเข้มป้องกันและยับยั้ง โควิด-๑๙ โดยการแสดงแรกที่มีผู้เข้าชมจะเริ่ม ๑๘ ก.ค. ศกนี้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con